Financiële zorg & een stukje vrijheid

Dat steuntje in de rug

Voor wie het (nog) niet alleen lukt

Veel mensen die onder bewindvoering staan, zetten stappen in hun traject van begeleiding. Schuldenvrij zijn bijvoorbeeld, of weer zelfstandig(er) gaan wonen. Belangrijke stappen, maar ook spannende. Voor wie op zichzelf gaat wonen komen er nieuwe verplichtingen bij: het betalen van de huur en de vaste lasten, het zelfstandig moeten nemen van beslissingen. Voor wie – vaak na lange tijd – weer schuldenvrij is, is het belangrijk om te voorkomen weer in de schulden te raken.
In zulke situaties is de voortzetting van de bewindvoering vaak waardevol. Om iemand te helpen zichzelf staande te houden en waar mogelijk nieuwe stappen voorwaarts te zetten.
Wellicht herkent u dit, als hulpverlener, werkgever of naaste. Of u heeft iemand in uw omgeving die niet onder bewindvoering staat, maar die u ziet worstelen met zijn of haar financiën.

Wat wij daarin kunnen doen

Bewindvoering voor mensen die zelfstandig wonen

Binnen Kompas Zuidlaren is een team werkzaam dat gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen die zelfstandig wonen. Vaak is daarbij nog wel sprake van ambulante zorg- of woonbegeleiding. Marc van Dijk en Wouter Lode maken deel uit van het team Zelfstandig wonen. “Wij ondersteunen op het gebied van financiën”, legt Marc uit. “Om welke reden ook, is iemand dat in het verleden niet goed gelukt. Wij begeleiden in het zetten van de juiste stappen.” Soms is dat richting volledige zelfstandigheid, soms is dat nog een stap te ver. “Een situatie is wel met een reden ontstaan. Wanneer je die oorzaak niet wegneemt, zal er in wezen niets veranderen. Andere zorgverleners houden zich bezig met deze oorzaakbestrijding, maar we werken er wel mee samen.”

De samenwerking met de cliënt begint uiteraard altijd met een kennismaking, om uiteindelijk samen doelen op te stellen: waar wil iemand over 2 of 3 jaar staan? Een stukje bewustwording is belangrijk in de begeleiding. Het maandelijkse overzicht van inkomsten en uitgaven draagt daaraan bij, vertelt Wouter: “Dan hebben ze er opeens een beeld bij. Eén van mijn cliënten belt mij steevast zodra ze dit overzicht heeft ontvangen. Dan nemen we alles punt voor punt door. Daardoor gaat ze zelf steeds actiever sturen op haar inkomsten en uitgaven.”

“Mensen realiseren zich vaak wel dat het alleen niet lukt. Ook al schelden ze wel eens op de bewindvoering, toch zijn ze heel blij dat we er zijn.”

Ons contact met de cliënt

Naast de ander staan

Van de cliënten wordt een actieve rol verwacht. Dat past ook in hun situatie van zelfstandig wonen. Het zelf maken van keuzes hoort daar ook bij. Zodra daar kosten mee gemoeid zijn, denkt de bewindvoerder daarin mee: “Over de keus voor een internetprovider bijvoorbeeld”, illustreert Marc. “Iemand kan direct een keus willen maken omdat hij een gratis iPad krijgt bij een abonnement. Wij laten zien dat dit financieel niet perse de slimste keus hoeft te zijn.” Vragen om eigen geld, dat is iets wat cliënten vaak het allermoeilijkst vinden aan onder bewind staan: “Ze vinden het heel prettig dat de huur wordt betaald en de andere vaste lasten, maar om te bellen voor geld voor een extra paar schoenen, dat zou ik zelf ook vervelend vinden”, gaat Marc bij zichzelf na. “Maar ik zeg altijd tegen mijn cliënt: ‘je hoeft mij niet te vertellen waar het voor is’. Laat het budget het toe dan maak ik het over en zo niet dan wellicht de maand daarna.”
De situatie waar mensen uit komen, heeft vaak wel zijn sporen nagelaten, weet Wouter: “Ik heb regelmatig cliënten die even bellen: ‘hoe is het met mijn saldo, gaat het nog goed, ik heb toch geen schulden hè?’. Sommige mensen bellen 3x per week. Wanneer je die bevestiging kunt geven dan hebben ze weer rust.”

Ze staan naast hun cliënten, de bewindvoerders van Kompas Zuidlaren: “We zijn geen ouders die zeggen wat wel en niet mag. Maar we spreken mensen wel aan wanneer dat nodig is. Vaak weten ze het ook wel van zichzelf: ‘je hebt ook wel gelijk, zeggen ze dan’. Zo probeer je besef aan te wakkeren. Erboven gaan staan, dat is geen goede basis voor een samenwerking.”

“Die combinatie van zorg en vrijheid, die is ideaal. Dat geeft iemand rust en ook nog steeds een stuk autonomie.”

Samenwerking met u als hulpverlener

Onze ogen & oren

Een goede samenwerking met u – of dat nu is als hulpverlener, familielid of werkgever – is voor ons erg belangrijk. U bent onze ogen en oren. “Een cliënt kan aan de telefoon vertellen dat het heel goed gaat, maar mensen uit de omgeving zien hoe het écht gaat”, weet Wouter uit ervaring. Bij het stellen van doelen en het maken van afspraken is het dan ook waardevol om dat met de cliënt én met u te doen. “Wanneer de bewindvoerder A doet en een begeleider B, dan kom je niet veel verder in de ontwikkeling van de cliënt. Dan werk je langs elkaar heen of elkaar misschien wel tegen”, stelt Marc.

“Wanneer we afspraken maken met de cliënt, is het prettig wanneer daar iemand uit de omgeving bij is. Een hulpverlener, familielid of werkgever. Dan kunnen we die afspraken goed op elkaar afstemmen.”

Soms worden de financiën in beginsel nog opgepakt door de omgeving, maar dit kan de bestaande relatie flink onder druk zetten. Daarnaast wordt de wereld van de financiën steeds complexer. Bewindvoering kan mede om die redenen een goede optie zijn.

“Wanneer je iemand jarenlang 3x per week aan de telefoon hebt, bouw je een band op. Dat contact, dat is één van de mooiste aspecten aan dit werk.”

Stappenplan voor aanvraag bewindvoering

Zoals gezegd kan het goed zijn om een bewindvoering voort te zetten wanneer iemand schuldenvrij is of zelfstandig(er) gaat wonen. In dat geval neemt het team Zelfstandigen het stokje over. Samen met de cliënt stelt de ‘nieuwe’ bewindvoerder dan nieuwe doelen. Is er echter nog geen sprake van bewindvoering maar denkt u dat dit voor iemand in uw omgeving wel een uitkomst zou zijn? Onderstaande stappen geven aan hoe dat traject verloopt.

 

1. AANVRAAG BEWINDVOERING

Dat kan bij Kompas Zuidlaren. Online, via www.kompaszuidlaren.nl/start

2. INTAKEGEGESPREK

Bij de cliënt, eventueel samen met begeleider en/of naasten.

3. KOMT DE CLIËNT IN AANMERKING?

Worden de kosten vergoed? Zijn er middelen om de bewindvoering te bekostigen? Dat is binnen enkele dagen bekend.

4. VERZAMELEN VAN INFORMATIE

Zoals financiële overzichten en medische verklaringen.

5. VERZOEKSCHRIFT

Wordt opgesteld door Kompas Zuidlaren.

6. PLAN VAN AANPAK

Wordt samen opgesteld: hoe ziet de cliënt zijn/haar situatie over 3 tot 5 jaar? Wat zijn zijn/haar doelen?

7. VERZENDING NAAR DE RECHTBANK

Van alle voornoemde documenten.

8. IN DRINGENDE SITUATIES

Dan kan een volmacht worden ingesteld. In dat geval kan Kompas Zuidlaren direct met de werkzaamheden starten.

9. BEHANDELING VAN DE RECHTER

Na ongeveer 3 tot 4 maanden volgt de uitspraak.

10. START BEWINDVOERING

Na uitspraak van de rechter.

Contact? Even per mail of bij een kop koffie

Heeft u iemand in uw omgeving bij wie de bewindvoering in een andere situatie wordt voortgezet (vanwege zelfstandig gaan wonen of vrij zijn van schulden)? Of voor wie bewindvoering mogelijk een uitkomst zou zijn? Bel 050 409 91 90 of mail info@kompaszuidlaren.nl, dan bespreken we de mogelijkheden.