Voor wie het zelf niet (meer) lukt

Financiële zorg

Voor vermogenden & in speciale situaties

Vaak wordt gedacht dat iemand die onder bewind of curatele staat, weinig te besteden heeft. Dat is zeker niet altijd het geval. Ook wanneer iemand vermogen heeft (> €25.000,-), kan diegene – om welke reden dan ook – moeite hebben om de eigen financiën op orde te houden.

Daarnaast kunnen zich speciale situaties voordoen bij mensen die reeds onder bewind of curatele staan. Bijvoorbeeld dat een huis moet worden verkocht wanneer iemand verhuist naar een instelling. Of dat de boedel op een goede manier moet worden verdeeld na een echtscheiding. En wanneer een familielid overlijdt, zal de nalatenschap op een rechtmatige manier moeten worden afgewikkeld.

Daarnaast kunnen er situaties zijn waarin twijfels bestaan over het functioneren van de vorige bewindvoerder.

Herkent u één van deze situaties, als hulpverlener of als naaste? Dan kunnen de mensen van Kompas Zuidlaren de financiële zorg verlenen die daarin nodig is.

 

 

Wat wij daarin kunnen doen

Bewindvoering voor vermogenden & regie in speciale situaties

Binnen Kompas Zuidlaren is een team werkzaam dat gespecialiseerd is in de bewindvoering voor mensen met vermogen én in het regie nemen in speciale situaties. Hedwig Jacobs en Stefan Heuker maken deel uit van dit team Vermogen & specials.

“Veel van onze cliënten wonen in een instelling en zijn vanwege fysieke of mentale beperkingen niet in staat om hun eigen financiën te beheren”, legt Hedwig uit. “Soms ook zijn het ouderen die nog thuis wonen maar die het vanwege progressieve dementie steeds minder goed lukt hun geldzaken te regelen. Vaak pakken de kinderen dat dan eerst op. Maar financiën zijn complex en dat kan zeker in de familiesfeer voor onduidelijkheid of zelfs conflicten zorgen.” Dan kan de aanvraag voor bewindvoering uitkomst bieden. Een bewindvoerder kent alle regels en mogelijkheden, is als professional betrokken maar kan vanuit de positie ook afstand nemen én hij of zij neemt de regie op dat wat er nodig is op financieel gebied.

Daarnaast kan het team Vermogen & specials de regie nemen in situaties waarin (vaak) al sprake is van bewind, maar waar een bijzondere situatie zich aandient. We noemden ze al even: een nalatenschap die moet worden afgewikkeld, een huis dat moet worden verkocht of een boedel die moet worden verdeeld in geval van een echtscheiding. “Wij regelen dan alles wat nodig is”, vertelt Stefan. En zijn er vermoedens dat een voorgaande bewindvoerder steken heeft laten vallen, dan doen de mensen van Kompas Zuidlaren – op verzoek van de rechter – daar onderzoek naar.

“Mensen vinden het vaak lastig om hun financiën uit handen te geven. Heel begrijpelijk. Maar meestal is hun reactie na verloop van tijd: ‘het heeft me zoveel rust gebracht!’”

Ons contact met de cliënt

Afgestemd op de ander

Met de ene cliënt kan goed inhoudelijk informatie worden uitgewisseld, met de ander is communicatie bijna niet meer mogelijk. Heel goed kijken, luisteren en afstemmen is dan ook wat de bewindvoerders van Kompas Zuidlaren doen. “Wat de situatie ook is, wij spreken altijd af bij de cliënt”, stelt Hedwig. “Financieel inhoudelijke zaken bespreek je dan – uiteraard binnen de regels van de privacy – met familie, begeleider of mentor. Maar we vinden het belangrijk iemand te zien, waar mogelijk toch dat contact te leggen en te zien hoe een situatie is.”

Voor de cliënten die zich hun eigen situatie goed realiseren, is het in het begin vaak lastig: het verlies van een stukje autonomie door de financiën uit handen te geven. “Daar moet je heel respectvol mee omgaan, met die kwetsbaarheid”, vertelt Stefan. “Bijna altijd geven mensen na een tijdje aan hoe het hen rust heeft gegeven. Niet meer die zorgen over geld.”

“Het menselijke contact is wat ons werk zo mooi maakt.
Dat zorg verlenende, dat zit in ons allemaal, hier bij Kompas.”

Samenwerking met u

Onze ogen & oren

Een goede samenwerking met u – of dat nu is als hulpverlener of naaste – is voor ons erg belangrijk. U bent onze ogen en oren. “Zij zijn voor mij de mensen die de cliënt goed kennen, die weten wat zij of hij nodig heeft, wat belangrijk is en waar ik op moet letten”, legt Stefan uit. “Daarom vinden we hun aanwezigheid bij de gesprekken belangrijk en waardevol.”

Vaak ook neemt familie of begeleider even contact op met de mensen van Kompas Zuidlaren, schetst Hedwig: “Wanneer een cliënt kleding nodig heeft of jarig is en op de afdeling wil trakteren bijvoorbeeld. Zij zien wat er nodig is. Wij checken dan het saldo, kijken wat er besteed kan worden en maken dat over. Klaar.”

Met wie er ook contact is, één uitgangspunt staat altijd voorop: het belang van de cliënt.

“Onlangs heb ik voor een oudere vrouw geregeld dat haar huis wordt verkocht. Zij hoefde zich nergens zorgen over te maken.”

Stappenplan voor aanvraag bewindvoering

Zoals gezegd is er soms al sprake van bewindvoering, maar doet zich een speciale situatie voor. Daar komt het team Vermogen & specials in beeld en neemt de regie.
Is er echter nog geen sprake van bewindvoering maar denkt u dat dit voor iemand in uw omgeving wel een uitkomst zou zijn? En heeft diegene een vermogen hoger dan €25.000,-? Onderstaande stappen geven aan hoe dat traject verloopt.

 

1. AANVRAAG BEWINDVOERING

Dat kan bij Kompas Zuidlaren. Online, via www.kompaszuidlaren.nl/start

2. INTAKEGEGESPREK

Bij de cliënt, eventueel samen met begeleider en/of naasten.

3. KOMT DE CLIËNT IN AANMERKING?

Worden de kosten vergoed? Zijn er middelen om de bewindvoering te bekostigen? Dat is binnen enkele dagen bekend.

4. VERZAMELEN VAN INFORMATIE

Zoals financiële overzichten en medische verklaringen.

5. VERZOEKSCHRIFT

Wordt opgesteld door Kompas Zuidlaren.

6. PLAN VAN AANPAK

Wordt samen opgesteld: hoe ziet de cliënt zijn/haar situatie over 3 tot 5 jaar? Wat zijn zijn/haar doelen?

7. VERZENDING NAAR DE RECHTBANK

Van alle voornoemde documenten.

8. IN DRINGENDE SITUATIES

Dan kan een volmacht worden ingesteld. In dat geval kan Kompas Zuidlaren direct met de werkzaamheden starten.

9. BEHANDELING VAN DE RECHTER

Na ongeveer 3 tot 4 maanden volgt de uitspraak.

10. START BEWINDVOERING

Na uitspraak van de rechter.

“Met de kwetsbare positie waarin mensen verkeren,
daar moet je heel respectvol mee omgaan.”

Contact? Even per mail of bij een kop koffie

Heeft u iemand in uw omgeving bij wie sprake is van vermogen en waarbij u denkt dat bewindvoering een uitkomst kan zijn? Of staat iemand al onder bewind maar is er sprake van een speciale situatie? Wij vertellen u graag wat er allemaal mogelijk is. Bel 050 409 91 90 of mail info@kompaszuidlaren.nl, dan bespreken we de mogelijkheden.