Wanneer een cliënt het financiële overzicht niet (meer) heeft

Ongeopende rekeningen

‘De complexe wereld van de financiën

Werkt u met mensen die (tijdelijk of permanent) in een instelling wonen? Dan komt u waarschijnlijk regelmatig tegen dat zij het lastig vinden om hun financiën op orde te krijgen. Rekeningen die betaald moeten worden, aan te vragen vergoedingen, wensen die geld kosten.

De wereld van de financiën is er alleen maar complexer op geworden. Voor wie het zelf niet goed lukt om daar zicht en regie op te houden, kunnen de problemen snel hoog oplopen. De spreekwoordelijke stapel met ongeopende rekeningen wordt steeds hoger. Met slapeloze nachten tot gevolg.

 

Wat wij daarin kunnen doen

‘Bewindvoering met een zorgrandje

In zo’n situatie kan het goed zijn om bewindvoering aan te vragen. Dat klinkt wellicht ingrijpend, maar wil vooral zeggen dat de financiën goed worden beheerd van iemand die dat zelf (even) niet lukt. Bij Kompas Zuidlaren werken bewindvoerders die gespecialiseerd zijn in onder andere het werken met cliënten in 24 uursverblijf (o.a. GGZ-instelling, verslavingszorg, verpleeghuis, re-integratie als onderdeel van detentie). Peter Spa en Yvonne Sibering zijn twee van hen. Zij zoeken naar de verschillende mogelijkheden om voor en met iemand een financieel stabiele situatie te creëren. Zij kennen de regels, de extra voorzieningen en de wetgeving: “Wij weten de zijweggetjes. Alle mogelijkheden die er zijn, zetten wij in voor de cliënt”, schetst Peter. Maar bovenal hebben deze bewindvoerders aandacht voor de mens die voor hen zit: “De mensen die wat meer aandacht nodig hebben, daarvoor zijn wij er. Daar gaan we verder in dan alleen de financiën beheren. Eigenlijk is het bewindvoering met een zorgrandje.”

 

“Mensen zijn altijd welkom. Soms bellen ze even om zeker te weten dat het allemaal nog goed geregeld is: ‘ik heb geen schulden hè?’ Even die bevestiging…”

Ons contact met de cliënt

‘Buiten de kaders & met compassie

Het is natuurlijk niet zomaar iets, wanneer je niet meer de volledige zeggenschap hebt over je eigen geld. Geld betekent een stuk vrijheid. “Die wordt je ontnomen, zo voelt het vaak”, ziet Yvonne in haar dagelijks werk. “Daar moet je als bewindvoerder heel goed mee omgaan: sensitief en doortastend, maar altijd in contact.”

Beide hebben veel begrip voor hoe iemand in een situatie terecht is gekomen. Ze oordelen niet maar werken vanuit compassie. “En regelmatig buiten de kaders”, zeggen beide met een glimlach. Yvonne geeft daar een voorbeeld van:  “Een alleenstaande cliënt met gedragsproblematiek gaf aan dat hij heel graag op vakantie wilde naar Terschelling. Om daarover contact te leggen met derden, dat lukte hem niet. Omdat ik zijn problematiek ken, hielp ik hem daarin op weg. Inmiddels gaat hij al jaren achtereen naar het Waddeneiland en belt het hotel mij om te vragen of het goed is dat ze weer een week voor hem boeken. Ik neem de verantwoordelijkheden niet over maar geef even dat steuntje in de rug.”

“Wanneer iemand een nieuwe telefoon wil aanschaffen en daar zelf niet goed uit komt, dan Google ik even mee. Zodat de cliënt een kwalitatief goed product aan kan schaffen tegen een aanvaardbare prijs. Gewoon, even op weg helpen.”

Het belangrijkste in het contact met de cliënt vinden de bewindvoerders om iemand écht te leren kennen: wat zijn iemands wensen en doelen, welke naasten zijn betrokken, wat is het eventuele ziektebeeld? Het laatste wat ze willen, is belerend overkomen: “Wij hameren er altijd op: het is en blijft jouw geld. We steken geen juffige vinger op om te zeggen wat wel en niet mag.”

“Ik praat gewoon Gronings met de mensen die ook ‘plat’ praten.”

Veel cliënten zijn blij met ‘hun’ bewindvoerders. Dat blijkt wel uit de briefjes die Peter regelmatig tussen de bonnetjes bij de post vindt: ‘Ik ben heel blij met jou’, staat er dan bijvoorbeeld op geschreven. Of uit de met zorg verpakte roos die Yvonne kreeg. “Laatst kreeg ik nog een orchidee. En kijk: daar staan nog meer plantjes en bedankkaarten.”

“Minstens eens per jaar komen we bij de cliënt thuis. Maar tussendoor hebben we natuurlijk regelmatig contact per mail of telefoon. Daarnaast houden we ook spreekuren op locatie. Daar kunnen al onze cliënten, begeleiders en familie ons zó even aanschieten.”

Samenwerking met u als hulpverlener

‘Wat zou in deze situatie het beste zijn?’

De beste financiële zorg kunnen de bewindvoerders verlenen in samenwerking met u als hulpverlener. Want ook al hebben de mensen van ons team 24 uurszorg & verblijf trainingen gehad in (het omgaan met) verschillende ziektebeelden en gedragsproblematiek, u kent uw patiënten/cliënten het beste. Komt één van hen bij ons onder bewindvoering, dan is er regelmatig even onderling overleg: ‘wat vind jij, wat zou in deze situatie het beste zijn?’.

Yvonne geeft daar een voorbeeld van: “Laatst kwam het vakantiegeld binnen van een zwaar verslaafde cliënt. Dan is de vraag: geef je dat bedrag in één keer? Daarover zoek ik contact met de begeleiders. Want je wilt niet dat iemand een overmaat aan drugs aanschaft, maar ook niet dat hij op andere manieren aan geld probeert te komen wanneer je níets geeft. Die afweging maak ik op zo’n moment samen met de begeleider.” Dat is een verantwoordelijkheid die ze allemaal voelen, vertelt Peter: “We denken heel erg na over de gevolgen die onze beslissingen hebben voor de cliënt. Dat vinden we onze verplichting.”

 

Aanschuiven bij zorgoverleg

De mensen van het team 24 uurszorg & verblijf willen niet onbescheiden zijn, maar het liefst schuiven ze aan bij relevante zorgoverleggen. “Wij zijn onderdeel van het zorgnetwerk rondom een cliënt”, licht Peter toe. “Vanuit onze expertise kunnen we meedenken in oplossingsrichtingen. Zorg echt dat er aandacht is voor de financiën, dat is vaak onderdeel van iemands problematiek. Daar zijn wij in gespecialiseerd. Dus laat ook die financieel zorgverlener aanschuiven.”

Stappenplan voor aanvraag bewindvoering

Stel, u overweegt bewindvoering aan te vragen voor één van uw cliënten, uw naasten of voor uzelf. Hoe gaat dat in zijn werk? Deze stappen geven dat weer.

 

1. AANVRAAG BEWINDVOERING

Dat kan bij Kompas Zuidlaren. Online, via www.kompaszuidlaren.nl/start

2. INTAKEGEGESPREK

Bij de cliënt, eventueel samen met begeleider en/of naasten.

3. KOMT DE CLIËNT IN AANMERKING?

Worden de kosten vergoed? Zijn er middelen om de bewindvoering te bekostigen?
Dat is binnen enkele dagen bekend.

4. VERZAMELEN VAN INFORMATIE

Zoals financiële overzichten en medische verklaringen.

5. VERZOEKSCHRIFT

Wordt opgesteld door Kompas Zuidlaren.

6. PLAN VAN AANPAK

Wordt samen opgesteld: hoe ziet de cliënt zijn/haar situatie over 3 tot 5 jaar?
Wat zijn zijn/haar doelen?

7. VERZENDING NAAR DE RECHTBANK

Van alle voornoemde documenten.

8. IN DRINGENDE SITUATIES

Dan kan een volmacht worden ingesteld. In dat geval kan Kompas Zuidlaren direct met de werkzaamheden starten.

9. BEHANDELING VAN DE RECHTER

Na ongeveer 3 tot 4 maanden volgt de uitspraak.

10. START BEWINDVOERING

Na uitspraak van de rechter.

Contact? Even per mail of bij een kop koffie

Heeft u een cliënt of naaste waarbij u denkt dat bewindvoering een passende oplossing kan zijn? Of overweegt u dit voor uzelf? Bel 050 409 91 90 of mail info@kompaszuidlaren.nl, dan bespreken we de mogelijkheden.