Wanneer schulden & financiën niet meer hanteerbaar zijn

Schulden die zich opstapelen

Mensen die het niet meer kunnen overzien

Heeft u in uw omgeving – bijvoorbeeld als hulpverlener, werkgever of naaste – te maken met mensen die het lastig vinden om hun financiële ‘huishouden’ op orde te krijgen? En bij wie u ook schulden vermoedt? Waarschijnlijk merkt u bij diegene ook het effect van deze financiële zorgen op zijn of haar welzijn.
Want het regelen van de eigen geldzaken is er niet makkelijker op geworden, zeker niet voor wie het ‘staande blijven in het leven van alledag’ soms al ingewikkeld genoeg is. En geldproblemen hebben, dat is nog altijd een taboe en wordt daarom vaak (te) lang onder de pet gehouden.

 

Wat wij daarin kunnen doen

Bewindvoering voor mensen met schulden

Binnen Kompas Zuidlaren is een team werkzaam dat gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen waarvan de vermogensbestanddelen onder bewind worden of zijn gesteld en die tegelijkertijd schulden hebben. Dat kunnen problematische schulden zijn of minder complexe schulden.
In geval van problematische schulden kijken we of er een mogelijkheid is om – mogelijk via schuldsanering – tot een oplossing te komen. Zijn schulden minder complex, dan kunnen we het mogelijk zelf oplossen met de schuldeisers door afbetalingsregelingen te treffen. Ons uitgangspunt is: eerst alternatieve mogelijkheden zoeken en pas wanneer het niet anders kan, de kredietbank inschakelen of een schuldsanering in gang zetten.

Merete van Dijk en Anja van der Slijk maken deel uit van dit team. Ze schetsen de diversiteit aan mensen die ze in hun werk als bewindvoerder begeleiden: “De één vindt het lastig om de uitgaven te beperken, een ander heeft met een aantal dingen gewoon pech gehad in het leven”, vertelt Anja. Het inkomen of het opleidingsniveau zijn ook heel uiteenlopend: “De één heeft een heel hoog inkomen, de ander bijna niets. En we hebben hoogopgeleide cliënten en mensen met een verstandelijke beperking. Kortom: schulden komen in alle lagen van de bevolking voor.” Wat iemands situatie of plek in de maatschappij ook is, bewindvoering in combinatie met de aanpak van schulden kan perspectief bieden in een uitzichtloze situatie.

“Het is niet zomaar iets, om al je financiën uit handen te geven. Dat je bij wijze van spreken voor elk brood dat je koopt geld moet vragen. Dat maakt een mens kwetsbaar en daar moet je heel zorgvuldig en respectvol mee omgaan.”

Ons contact met de cliënt

In gelijkwaardigheid bereik je meer

Het werken naar een oplossing krijgt vorm in een samenwerking. Want de belerende ouder willen ze absoluut niet zijn, benadrukt Merete:

“Iemand in zijn of haar waarde laten, daar begint het altijd mee. Natuurlijk grijpen we in wanneer een cliënt iets wil dat echt niet kan, maar in gelijkwaardigheid bereik je meer.”

Elke bewindvoerder ziet en spreekt een cliënt zo vaak als nodig. Dat verschilt van bijna dagelijks tot een paar keer per jaar. Dus iedereen is welkom? “Ja hoor!”, knikken beide. Ter illustratie vertelt Merete over een cliënt die steevast elke twee maanden even langs komt op kantoor: “Dan wil hij gewoon even weten hoe het er financieel precies voor staat. Dat nemen we dan samen door en even later staat hij gerustgesteld weer buiten.”

“Wij oordelen nooit, want je weet niet hoe het is om in een bepaalde situatie te verkeren. Wij weten niet hoe het voelt om verslaafd te zijn.
Maar iemand doet het er niet om, dat weten we wel.”

Samenwerking met u

‘Wat zou in deze situatie het beste zijn?’

Vaak zijn het de mensen uit de naaste omgeving die iemand aandragen voor bewindvoering en begeleiding bij schulden. In de beginfase – waarin we proberen de situatie zoveel mogelijk te stabiliseren – is de samenwerking met u dan ook erg belangrijk. “We moeten iemand leren kennen, weten hoe iemand zich in verschillende omstandigheden gedraagt. Daar passen wij onze oplossingen op aan.”, legt Anja uit.

Maar ook in de periode daarna stemt de bewindvoerder het beleid af: “Is een cliënt bijvoorbeeld verslaafd, dan stemmen wij met de begeleiders af wat wijs is om te doen: hoe vaak verstrekken we welk bedrag, wat is in het belang van het welzijn van de cliënt?”

 

Tips voor u: wat te doen wanneer u schulden vermoedt?

1.Maakt iemand de post niet meer open? Stopt iemand de enveloppen ongeopend weg? Vraag er eens naar. Het kan iemand afhouden van verder afglijden.
2.Denk bij een ontkenning op die vraag niet direct dat er niets aan de hand is. Er is veel schaamte rondom het onderwerp ‘schulden’. Het begint vaak klein maar kan al snel in omvang toenemen. Een boete kan verveelvoudigd worden door de kosten van een deurwaarder. De drempel om om hulp te vragen, wordt steeds groter.
3.De aanvraag voor een bewind duurt een aantal maanden. Wacht dus niet (te lang) met aanvragen.

 

“Wanneer iemand eindelijk weer een weekend weg kan. Of de schulden zijn afgelost en iemand kan weer financieel op eigen benen staan.
Dat geeft zo’n goed gevoel…”

Stappenplan voor aanvraag bewindvoering

Van slapeloze nachten tot financiële rust


Stel, u overweegt bewindvoering aan te vragen voor iemand die schulden heeft. Hoe gaat dat in zijn werk? Deze stappen geven dat weer

 

1. AANVRAAG BEWINDVOERING

Dat kan bij Kompas Zuidlaren. Online, via www.kompaszuidlaren.nl/start

2. INTAKEGEGESPREK

Bij de cliënt, eventueel samen met begeleider en/of naasten.

3. KOMT DE CLIËNT IN AANMERKING?

Worden de kosten vergoed? Zijn er middelen om de bewindvoering te bekostigen? Dat is binnen enkele dagen bekend.

4. VERZAMELEN VAN INFORMATIE

Zoals financiële overzichten en medische verklaringen.

5. VERZOEKSCHRIFT

Wordt opgesteld door Kompas Zuidlaren.

6. PLAN VAN AANPAK

Wordt samen opgesteld: hoe ziet de cliënt zijn/haar situatie over 3 tot 5 jaar? Wat zijn zijn/haar doelen?

7. VERZENDING NAAR DE RECHTBANK

Van alle voornoemde documenten.

8. IN DRINGENDE SITUATIES

Dan kan een volmacht worden ingesteld. In dat geval kan Kompas Zuidlaren direct met de werkzaamheden starten.

9. BEHANDELING VAN DE RECHTER

Na ongeveer 3 tot 4 maanden volgt de uitspraak.

10. START BEWINDVOERING

Na uitspraak van de rechter.

11. STABILISATIE VAN DE SITUATIE

Is het eerst doel.

12. AANPAK VAN DE SCHULDEN

Is de daaropvolgende stap*. 

“Wij halen alles uit de kast om iemands situatie te stabiliseren.
Maar we vertellen ook dat we geen toverstaf hebben,
dat je morgen niet direct van je schulden af bent.”

*Wanneer de schulden zijn afgelost, houdt dat niet direct in dat de bewindvoering wordt opgeheven. Dat gebeurt pas wanneer de zelfredzaamheid van de cliënt dit toelaat en de rechter daar een positief oordeel over uitspreekt.

Contact?

Even per mail of bij een kop koffie

Heeft u iemand in uw omgeving met schulden of bij wie u schulden vermoedt? Wilt u gewoon eens weten wat er allemaal mogelijk is? Bel 050 409 91 90 of mail info@kompaszuidlaren.nl, dan bespreken we de mogelijkheden.