Voor wie het zelf niet (meer) lukt

Voor wie het zelf niet (meer) lukt

Financiële zorg Voor vermogenden & in speciale situaties Vaak wordt gedacht dat iemand die onder bewind of curatele staat, weinig te besteden heeft. Dat is zeker niet altijd het geval. Ook wanneer iemand vermogen heeft (> €25.000,-), kan diegene – om welke reden...
Wanneer schulden & financiën niet meer hanteerbaar zijn

Wanneer schulden & financiën niet meer hanteerbaar zijn

Schulden die zich opstapelen Mensen die het niet meer kunnen overzien Heeft u in uw omgeving – bijvoorbeeld als hulpverlener, werkgever of naaste – te maken met mensen die het lastig vinden om hun financiële ‘huishouden’ op orde te krijgen? En bij wie u ook schulden...
Financiële zorg & een stukje vrijheid

Financiële zorg & een stukje vrijheid

Dat steuntje in de rug Voor wie het (nog) niet alleen lukt Veel mensen die onder bewindvoering staan, zetten stappen in hun traject van begeleiding. Schuldenvrij zijn bijvoorbeeld, of weer zelfstandig(er) gaan wonen. Belangrijke stappen, maar ook spannende. Voor wie...
Wanneer een cliënt het financiële overzicht niet (meer) heeft…

Wanneer een cliënt het financiële overzicht niet (meer) heeft…

Ongeopende rekeningen ‘De complexe wereld van de financiën Werkt u met mensen die (tijdelijk of permanent) in een instelling wonen? Dan komt u waarschijnlijk regelmatig tegen dat zij het lastig vinden om hun financiën op orde te krijgen. Rekeningen die betaald moeten...
35 jaar!

35 jaar Kompas Zuidlaren
Welvaart en welzijn in gesprek