Kort geleden spraken wij mevrouw Hubert. Een korte telefonische vraag leidde tot een waardevol gesprek, waar wij als financieel zorgverlener veel van kunnen leren.

De samenwerking tussen mevrouw Hubert en Kompas Zuidlaren gaat al heel wat jaren terug. Als geen ander kan zij ons dus meenemen in haar ervaringen, want door de jaren heen is er veel veranderd. Dat is een begrijpelijke dynamiek voor een organisatie in een snel veranderende maatschappij. Maar realiseren wij ons als professionals wel voldoende wat de impact hiervan is op onze cliënten? Mevrouw Hubert kon het prachtig onder woorden brengen.

“Met mijn bewindvoerder heb ik een soort financieel huwelijk. Door alle veranderingen ben ik inmiddels drie keer gescheiden en mijn nieuwe partner heb ik nog niet goed leren kennen. Ik zou hem of haar graag willen ontmoeten. Dit is niet alleen het geval bij jullie, maar bij alle instanties waar ik mee te maken heb. Al deze organisaties zijn onderhavig aan veranderingen met als gevolg dat ik steeds wisselende contactpersonen krijg. Mij wordt hierin niets gevraagd, terwijl het wel over mij en mijn bestaansrecht gaat. Zonder dat ik word betrokken, moet ik iedereen maar vertrouwen. Dat gaat niet zomaar.”

En toen werd het even stil, want mevrouw Hubert spreekt hier niet alleen namens zichzelf. Ze verwoordt het gevoel van velen, die net als zij een helpende hand nodig hebben op die leefgebieden waar het niet zo makkelijk gaat. Het gaat ook niet alleen over ons, maar over al die organisaties die met de grootste toewijding hun cliënten bijstaan. Maar in alle hectiek vergeten we misschien wel om soms voldoende stil te staan en de tijd te nemen voor het maken van echt contact.

Het investeren in contact is een onderwerp waar we nooit over uit geleerd zullen zijn. Het kan ook nooit iets vanzelfsprekends worden, want ieder mens en iedere organisatie is uniek. De woorden van mevrouw Hubert onderschrijven waarom we daaraan zoveel waarde (moeten) hechten. Voor ons betekent het dat de bewustwording over dit onderwerp weer extra aandacht krijgt. Daarom houdt een speciale projectgroep zich continue hiermee bezig en kijkt hoe we onze dienstverlening aan onze cliënten kunnen blijven verbeteren.

“Als ik nu terugkijk, had ik eigenlijk al veel eerder onder bewind moeten gaan. Maar weet u, ik dacht dat bewindvoering een enge strenge man zou zijn. Dat is helemaal niet zo, weet ik nu. Ik heb hele mooie huwelijken gehad en het heeft mij veel gebracht. Ik kan bij u lachen, een grapje maken. Ik heb het goed hier bij jullie.”

Ieder mens heeft talenten. Dat betekent alleen niet dat het op alle gebieden even makkelijk gaat. Mensen in hun kracht zetten, maakt dat we allemaal kunnen groeien. Mevrouw Hubert is een toegewijd dichteres en kunstenares. Wij ondersteunen haar op financieel vlak, zodat zij haar energie kan steken in haar (dicht)kunst. Zo zorgen we samen voor een zo stabiel mogelijke basis. Samen kan alleen nooit zonder persoonlijk contact… écht contact.

Krediet
Wandelend langs villa’s en parken
ben ik blij dat ik niet hoef te reizen,
dat ik van hun beeld alléén genieten kan
zelfs telkens van hetzelfde
elk jaar weer

Het méér van anderen,
heeft dat niet kunnen veranderen,
dat ook ik mag weten
God heeft ook mij niet vergeten

De gave der fantasie
zit in mijn teen, hart en knie
Ik heb een tevreden hart
als ik weet, dat mij niet treft
de hedendaagse smart

Hypotheek, schuld, krediet
het zijn gelukkig mijn woorden niet!

Ik laat mijn geld goed beheren
daarvan kan menigeen nog iets leren,
ik vraag ook niet te veel
weet zelf heus nog wel of ik quitte speel

De vaste uitgaven door Kompas goed geregeld
ik kan nooit mijn huis uit worden gekegeld.

Dit gedicht is geschreven door mevrouw Hubert. Bent u geïnteresseerd in haar werk? Neem dan gerust contact met ons op voor haar contactgegevens.