Als wettelijk vertegenwoordigers zien we dat er knelpunten zijn waar het het beheren van een PGB betreft. Stichting CAV, Kompas Zuidlaren en Kompas Mentorschap namen afgelopen dinsdag namens de NVVK deel aan een (digitale) bijeenkomst hierover. Een oplossing begint immers met het signaleren van knelpunten. Goed dus dat er een brede vertegenwoordiging was met het ministerie van VWS, het ministerie van J&V, de Expertgroep CBM, Zorgverzekeraars Nederland, Per Saldo en de brancheverenigingen. Zo konden we de knelpunten in kaart brengen en oplossingsrichtingen aangedragen.

Hoe wij het hebben ervaren? Dat vertellen Marcel, Rosa & Anouk je in deze video.