De overheid heeft in samenwerking met maatschappelijke partners de afgelopen jaren meerdere initiatieven genomen om aandacht te vragen voor financieel misbruik bij ouderen. We zijn het er allemaal over eens dat het hier om een groot maatschappelijk probleem gaat en dat de aandacht hiervoor terecht is.

Wereld Alzheimer Dag
Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Er wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie. Binnen Kompas Zuidlaren beheren wij uiteenlopende vermogens van cliënten met een vorm van dementie. Wij vragen ons dan ook geregeld af hoe we onze dienstverlening voor deze doelgroep nog verder kunnen verbeteren.
 

Wensen tijdig in kaart brengen
Wanneer wij benoemd worden tot wettelijk vertegenwoordiger (curator, bewindvoerder en/of mentor), dan is er meestal al sprake van dementie in een vergevorderd stadium en is het voor onze cliënt veelal niet langer mogelijk om aan te geven wat de wensen zijn. Dit maakt het voor ons doorgaans moeilijker om ons handelen goed af te stemmen op de levensstijl die de cliënt wenst. Wil iemand het vermogen zoveel mogelijk in stand houden om dit te kunnen nalaten aan de erfgenamen of is het juist wenselijk om binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk te genieten van het leven ongeacht de kosten? Om onze dienstverlening volledig op die wens aan te laten sluiten, komen we deze graag te weten.

Financieel zorgverlener biedt rust
Natuurlijk wil niemand nadenken over de tijd dat het minder met je zal gaan, laat staan over dementie. Toch adviseren wij om bij de diagnose dementie, stil te staan bij wat u zou willen wanneer u uw wensen niet meer kenbaar kunt maken. U kunt dit vastleggen in een volmacht of een levenstestament. Een volmacht of levenstestament kan opgesteld worden bij een notaris op het moment dat u nog duidelijk kunt maken hoe anderen uw zaken namens u moeten regelen. Wanneer u niet langer wilsbekwaam bent, kan degene die u gaat vertegenwoordigen dit doen op een manier die bij uw wensen past. U legt in de volmacht of het levenstestament dus ook vast wie uw zaken gaat waarnemen. Dit kan een familielid zijn maar ook een financieel zorgverlener, zoals Kompas Zuidlaren.

Het is belangrijk dat uw wensen tot uitvoering worden gebracht. Dat is waar wij ons voor inspannen. Zodat u (en uw omgeving) zich geen zorgen hoeft te maken, wanneer uw gezondheid het niet meer toelaat om die wensen kenbaar te maken.

U bent van harte welkom
Heeft u hier vragen over of gaat u graag eens met ons in gesprek? U bent van harte welkom tijdens ons (gratis) inloopspreekuur. Iedere 3e donderdag van de maand, tussen 15.00 en 17.00 uur bij ons op kantoor aan de Annerweg 32 in Zuidlaren. We ontmoeten u graag.