Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat wij in korte tijd aanpassingen hebben doorgevoerd in onze manier van werken. Voor ons stond voorop dat u ondanks de veranderingen moest kunnen blijven vertrouwen op onze financiële zorgverlening. Daar gingen we voor!

Inmiddels is duidelijk geworden dat dit is gelukt. Onze collega’s werkten afgelopen maanden grotendeels vanuit huis. In deze periode hebben wij vanzelfsprekend de richtlijnen van het RIVM gevolgd, waarbij we nu zijn aangekomen bij een nieuwe fase: het voorlopig ‘nieuwe normaal’. Daarvoor hebben we een aantal aanpassingen gedaan die gelden naast de reeds bestaande maatregelen vanuit het RIVM.

Wat betekent dit voor u en onze collega’s?

Het bezoeken van cliënten is weer mogelijk. Deze bezoeken moeten echter wel plaatsvinden op een locatie van een zorgprofessional die ook voldoet aan de RIVM maatregelen. Eventueel kan een gesprek natuurlijk ook buiten plaatsvinden. Verder kunnen wij in beperkte mate weer bezoek op kantoor ontvangen, vanzelfsprekend met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen. Tot slot blijven de digitale communicatiekanalen bestaan om contact met elkaar te houden. Dit kan door middel van telefoongesprekken of bijvoorbeeld door videobellen met behulp van een digitaal platform naar keuze. Samen vinden we altijd een manier om gesprekken vorm te geven, of dit nu gaat om een regulier klantgesprek of een intakegesprek.

Binnen ons kantoor hebben we onze werkplekken opnieuw ingedeeld, rekening houdend met de 1,5 meter afstand. De beschikbare werkplekken worden in onderling overleg binnen de teams verdeeld. Dit betekent dat het thuiswerken ook nog gedeeltelijk zal blijven bestaan. Verder hebben we met elkaar maatregelen genomen voor het schoonhouden van ons kantoor. Door het hele pand zijn desinfecterende middelen beschikbaar en daarnaast zijn er looproutes uitgezet. Alle medewerkers hebben een pen gekregen, die ook gebruikt kan worden voor de bediening van onder andere het koffiezetapparaat en de kopieermachine. Tot slot hebben we grenzen gesteld aan de hoeveelheid mensen die in bepaalde vertrekken tegelijkertijd aanwezig mogen zijn.

We gaan ervan uit dat we op deze manier de veiligheid van u en van onze collega’s zoveel mogelijk kunnen waarborgen. Dus heeft u vragen, blijf er niet rondlopen maar neem contact met ons op. U bent en blijft van harte welkom!