In 2016 is Kompas Mentorschap opgericht vanuit de overtuiging dat onze cliënten moeten kunnen rekenen op een totaal pakket aan ondersteuning. Waar Kompas Zuidlaren zich richt op de financiën, legt Kompas Mentorschap zich volledig toe op de ondersteuning bij immateriële zaken van natuurlijke personen. Kompas Mentorschap bestaat uit een hecht en informeel team dat zich vol overgave inzet voor hun cliënten.

Wat houdt het werk van een mentor precies in?
Een van de initiatiefneemsters achter Kompas Mentorschap, Margreet Oosterhuis, vertelt ons over haar werk als mentor.

“Mensen mag nooit het recht op autonomie worden ontnomen. Dat is onze diepgewortelde overtuiging. Daarom ondersteunen wij onze cliënten in het voeren van de regie over zijn of haar leven binnen het domein van zorg en welzijn.

In ons werk is persoonlijk contact ons uitgangspunt. Altijd. Met cliënten, begeleiders en samenwerkingspartners. Om goed betrokken te zijn bij de zorg die wordt geleverd, onderhouden wij nauw contact met naasten en zorgverleners. Op deze manier bewaken wij het welzijn van onze cliënt. Op basis van wederzijds vertrouwen kan er sprake zijn van groei en ontwikkeling met respect voor de ideeën en leefgewoonten van onze cliënt.

Samen kijken we naar wat onze cliënt belangrijk vindt; waar haalt iemand plezier uit en wat zijn dromen voor de toekomst? De waarden en normen van onze cliënt zijn voor ons leidend, zonder (voor)oordeel.

Wij vinden dat kwetsbare mensen moeilijke en ingrijpende beslissingen niet alleen hoeven te maken. Vanuit onze rol als professional kunnen wij keuzemogelijkheden vanuit meerdere perspectieven bekijken. Daarmee ondersteunen wij onze cliënt in het voeren van de regie over zijn of haar leven met behoud van maximale autonomie.”

Wat betekent het voor jou om mentor te zijn?
Zowel op professioneel gebied als voor mij persoonlijk geldt dat ik wederzijds vertrouwen hoog in het vaandel heb staan. Zonder dit vertrouwen is er geen basis. Ik zet mij met 100% overtuiging en passie in voor dit vak. Hierdoor kan ik mijn cliënten volledig bij staan in het maken van keuzes, op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.

De verlichting die mijn dienstverlening met zich meebrengt voor cliënten maakt dat ik iedere dag zin heb om aan het werk te gaan. Er zijn gebeurtenissen in het leven waarin je geen keus hebt, die overkomen je. Maar bedenk dan dat je, net als bij zeilen, ook met tegenwind vooruit kunt gaan!”

Samenwerking met Kompas Zuidlaren
“Onze samenwerking met bewindvoering maakt dat we voor onze cliënt en zijn of haar omgeving zo kort mogelijke lijntjes kunnen creëren. Dat scheelt een hoop ruis. Mocht het zo zijn dat er op meerdere leefgebieden vraagstukken zijn, dan is het fijn dat we zo efficiënt mogelijk kunnen overleggen. Wat is in het belang van onze gezamenlijke cliënt? En hoe kunnen we er door middel van samenwerking voor zorgen dat we hem of haar op een zo goed mogelijke manier kunnen ondersteunen? Voor onze cliënt, maar ook voor Kompas Mentorschap en Kompas Zuidlaren een waardevolle manier van samenwerken.”

Wilt u meer weten over mentorschap? Neem dan vrijblijvend contact op met Kompas Mentorschap op telefoonnummer 050 409 91 95 of neem een kijkje op de website www.kompasmentorschap.nl.