Stichting BAC is verbonden aan Visio De Brink in Vries. Deze locatie biedt wonen, logeren en dagbesteding voor volwassenen vanaf achttien jaar met een visuele en verstandelijke beperking en/of andere beperkingen. Familieleden treden veelal op als wettelijk vertegenwoordiger. Stichting BAC is in het verleden opgericht om hen te ondersteunen bij de administratieve zaken.

De veranderingen in de zorg, beleidswijzigingen en steeds strenger wordend toezicht vanuit banken hebben het bestuur van Stichting BAC doen besluiten om de stichting op te heffen en de werkzaamheden over te dragen aan ons.

De wettelijk vertegenwoordigers hebben zelf hun keuze gemaakt of ze gebruik willen maken van dit aanbod. Afgelopen weken hebben we de betrokken familieleden gebeld en samen hebben we gekeken welke vorm van samenwerking het beste past bij zijn/haar persoonlijke situatie voor nu en voor in de toekomst.

Wij zijn blij om de cliënten van De Brink en hun wettelijk vertegenwoordigers te mogen verwelkomen bij ons! Ze mogen van ons verwachten dat we onze uiterste best doen om de financiële zaken zo goed mogelijk voor ze te gaan behartigen.

Voor vragen of meer informatie over dit soort samenwerkingen kunt u contact opnemen met

Marcel Kooi

050 409 91 90 (714)

m.kooi@kompaszuidlaren.nl