De NVVK is de branchevereniging voor schuldhulpverlening. Samen met de ketenpartners werken ze aan een beter stelsel voor schuldhulpverlening. Tot op de dag van vandaag neemt de schuldenproblematiek in ons land toe. Het vinden van oplossingen wordt moeilijker, omdat het huidige systeem de schulden veelal verergert. De NVVK wil een effectiever stelsel, zodat schulden beter en sneller opgelost of beheersbaar worden. Een betere kwaliteit van de dienstverlening is daarvoor vereist.

Onze visie sluit hier volledig bij aan. Daarom zijn we afgelopen maand, na een goede afronding van de benodigde audit, lid geworden van de NVVK. Onze directeur Marcel Kooi, legt graag uit waarom we lid zijn worden.

“De aanleiding voor ons lidmaatschap bij de NVVK, zijn de ontwikkelingen in de branche van financiële zorgverlening. Die vragen nadrukkelijk om een sterk verankerde visie op deze dienstverlening. Maatschappelijk zitten we in een veranderingsproces. We gaan namelijk van ‘productgericht denken’ naar ‘denken in oplossingen’. Om dit op grote schaal te bewerkstelligen is samenwerking en integratie bij alle partijen noodzakelijk. We moeten anders gaan denken.”

De NVVK zit sterk verankerd in het publieke domein en het lidmaatschap helpt om ons verder te profileren als zorgverlener in het maatschappelijk middenveld”, zegt Marcel. “In de praktijk betekent het onder andere dat we meer gaan samenwerken met de klant in plaats van zaken overnemen van de klant.”

“Wij beschikken over zeer ruime ervaring op het gebied van beschermingsbewind en aanverwante financiële zorgverlening. Die kennis en ervaring stellen we ter beschikking aan de andere leden van de NVVK”, vertelt Marcel. “Wij werken graag op een constructieve en coöperatieve wijze samen om ons gemeenschappelijke doel samen met de NVVK en haar leden te realiseren.”

Logo_nvvk