Sinds vorig jaar zijn wij lid van de NVVK, een branchevereniging die zich richt op financiële zorgverlening als totaalpakket. Zoals u weet, zijn wij ervan overtuigd dat financiële zorgverlening een integraal onderdeel zou moeten uitmaken van de reguliere zorg, in het belang van onze cliënt. Daarom hebben wij ons hierbij aangesloten.

Afgelopen tijd heeft deze branchevereniging een nieuw kwaliteitskader geschreven op basis van de zogenaamde NVVK-belofte. Dit is een set van waarden, normen en uitgangspunten voor financiële zorgverlening, die volledig gebaseerd is op het perspectief van onze cliënt. Een manier van kijken naar ons werk, die aansluit bij onze overtuiging. Om dit nieuwe kader in de praktijk te kunnen uittesten, heeft de NVVK een aantal digitale proefaudits georganiseerd bij verschillende organisaties. Ook wij zijn benaderd met de vraag of we hieraan zouden willen meewerken.

De NVVK kiest nu bewust voor een kwalitatieve vorm van auditen. In het verleden werden wij vooral beoordeeld op de manier waarop wij onze processen hadden beschreven en vastgelegd. Dat werd vervolgens getoetst op basis van de compleetheid van benodigde documenten en de aanwezigheid van allerlei formele zaken. Hierbij werd niet gelet op de inhoud van de documenten. Bij een kwalitatieve audit ligt de focus vooral op onze visie en op de manier waarop wij daar in ons dagelijks werk invulling aan geven. Deze manier van auditen past veel meer bij ons.

We zijn heel trots op de eerste reacties van de auditoren!  In de evaluatie na afloop van de audit kregen wij te horen dat we een organisatie zijn waar bevlogen mensen werkzaam zijn. Wij werken vanuit klantperspectief. Sterker nog, in ons dagelijks werk is deze houding inmiddels onze natuurlijke manier van doen geworden. Hierbij spatte, volgens de auditoren, het enthousiasme van het beeldscherm af. We kregen dan ook als opmerking dat de auditoren van mening zijn dat we voor een aanzienlijk aantal financieel zorgverleners als voorbeeld kunnen dienen. En dat maakt ons zó trots!

Ook voor de auditoren betekent dit een andere manier van werken. Wij waren benieuwd naar hun eerste ervaringen met deze audits nieuwe stijl. Jacomijn Kuiper was een van onze auditoren, dus zij kan ons hier zeker meer over vertellen. Jacomijn is een deskundige op het gebied schuldhulpverlening. Zo is zij eigenaar van SchuldendeBaas, beleidsadviseur, interim leidinggevende en trainer/coach.

Ze vertelt:
“Het grote voordeel van werken met het nieuwe kwaliteitskader en de nieuwe vorm van auditen vind ik dat je in gesprek komt met een organisatie over datgene waar het echt om gaat. In plaats van te kijken naar hoe zaken uitgevoerd worden, bijvoorbeeld hoe een dossier eruit ziet, kijken we nu veel meer naar welk resultaat bereikt wordt en hoe dat vervolgens geborgd wordt in de hele organisatie. Het kwaliteitskader laat in mijn ogen een organisatie veel meer ruimte om zelf te kiezen hoe ze zaken willen organiseren. Zo kunnen organisaties zelf kiezen wat bij hen past en dat biedt ruimte voor creativiteit.

Doordat er naast een basisniveau ook ontwikkelniveaus beschreven zijn, geeft het organisaties ook een impuls om de kwaliteit continue te verbeteren.

Ik vond het heel prettig om op deze manier te auditen. We hebben hele levendige gesprekken gevoerd. Doordat we meer in gesprek zijn geweest over wat jullie belangrijk vinden, hebben we ook kunnen ervaren dat de hele organisatie vol passie aan het werk is. We hebben mooie voorbeelden gehoord van manieren waarop jullie maatwerk willen leveren, klantgericht willen werken en daarmee dus werken volgens de NVVK-belofte. Door deze manier van auditen, krijgen we denk ik meer informatie over een organisatie. Mooie voorbeelden uit jullie organisatie kunnen we straks ook weer gebruiken als tip voor andere organisaties.”