Voor wie het zelf niet (meer) lukt

Financiële zorg Voor vermogenden & in speciale situaties Vaak wordt gedacht dat iemand die onder...

Wanneer schulden & financiën niet meer hanteerbaar zijn

Heeft u in uw omgeving – bijvoorbeeld als hulpverlener, werkgever of naaste – te maken met mensen die het lastig vinden om hun financiële ‘huishouden’ op orde te krijgen? En bij wie u ook schulden vermoedt? Waarschijnlijk merkt u bij diegene ook het effect van deze financiële zorgen op zijn of haar welzijn.

Financiële zorg & een stukje vrijheid

Veel mensen die onder bewindvoering staan, zetten stappen in hun traject van begeleiding. Schuldenvrij zijn bijvoorbeeld, of weer zelfstandig(er) gaan wonen. Belangrijke stappen, maar ook spannende. Voor wie op zichzelf gaat wonen komen er nieuwe verplichtingen bij: het betalen van de huur en de vaste lasten, het zelfstandig moeten nemen van beslissingen.

Wanneer een cliënt het financiële overzicht niet (meer) heeft…

Ongeopende rekeningen ‘De complexe wereld van de financiën Werkt u met mensen die (tijdelijk of...

Kompas nieuws

We werken dagelijks aan een gezonde financiële basis voor onze klanten. Daarnaast is de wet- en regelgeving hierover constant in beweging. Het nieuws over dit dynamische werkveld leest u hier.

Werkgever moet alert zijn

Heeft een medewerker financiële problemen? Zowel werkgever als werknemer heeft baat bij een constructieve oplossing. In de nieuwste editie van InZuidlaren is een interview hierover gepubliceerd met Marcel Kooi, directeur van Kompas Zuidlaren. Een bijzondere en...

Lees meer

Gastlessen voor kinderen

We staan eind maart voor de klas! We bieden basisscholen in Assen, Zuidlaren en Groningen een gastles aan tijdens de Week van het Geld. Want: jong geleerd, oud gedaan.

Lees meer

Nieuwsarchief

Facebook

35 jaar!

35 jaar Kompas Zuidlaren
Welvaart en welzijn in gesprek