Specialistische teams

Volledig ontzorgd

Onze budgetconsulenten werken in vier specialistische teams. Deze teams zijn ingericht op basis van de financiële zorgvraag en situatie van de cliënt. Hiermee wordt de cliënt optimaal bediend en volledig ontzorgd.

  • Cliënten met 24 uurszorg en verblijf
  • Cliënten met schulden
  • Cliënten die zelfstandig wonen
  • Cliënten met vermogen en/of speciale inkomensvragen

Cliënten met 24 uurszorg en verblijf

Wij zijn gespecialiseerd in bewindvoering voor cliënten die tijdelijk of permanent in een zorginstelling wonen. We zien vaak dat deze mensen het lastig vinden om zelf hun financiën op orde te houden. In dat geval ondersteunen wij hen hierbij. We zorgen dat de rekeningen betaald worden, wij helpen bij het aanvragen van vergoedingen en toeslagen en houden overzicht in de inkomsten en uitgaven. Daarnaast streven we naar een goede samenwerking met de instellingen waar de cliënten wonen. Hiermee stimuleren we een goede balans tussen welzijn en welvaart. Lees meer over onze werkwijze met cliënten met 24 uurszorg en verblijf.

Cliënten met schulden

Mensen met schulden zien soms door de bomen het bos niet meer. Wij kunnen helpen door inzicht te geven in de inkomsten en uitgaven en overzicht te creëren in de rekeningen die betaald moeten worden, om zo tot een plan te komen waarbij het doel een stabiele financiële situatie is. Ook begeleiden we mensen waarvan de vermogensbestanddelen onder bewind worden of zijn gesteld en die tegelijkertijd schulden hebben. Dat kunnen problematische schulden zijn of minder complexe schulden. Lees meer over onze werkwijze met cliënten met schulden.

Cliënten die zelfstandig wonen

Er zijn ook mensen die (weer) zelfstandig wonen, maar wel graag ondersteuning willen bij hun financiën. Bijvoorbeeld omdat iemand uit de schulden is gekomen en graag hulp wil bij het uit de schulden blijven. Of omdat iemand sinds kort weer zelfstandig woont en nu verantwoordelijk is voor het betalen van o.a. de huur. Vaak is daarbij nog wel sprake van ambulante zorg- of woonbegeleiding. Lees meer over onze werkwijze met cliënten die zelfstandig wonen.

Cliënten met vermogen en/of speciale inkomensvragen

Vaak wordt gedacht dat iemand die onder bewind of curatele staat, weinig te besteden heeft. Dat is zeker niet altijd het geval. Ook wanneer iemand vermogen heeft (> €25.000), kan diegene – om welke reden dan ook – moeite hebben om de eigen financiën op orde te houden. Maar het is ook mogelijk dat iemand hulp wil bij het verstandig omgaan met dat vermogen. Lees meer over onze werkwijze met cliënten met vermogen en/of speciale inkomensvragen.