Veel gestelde vragen

Bewindvoering

Wat is bewindvoering of beschermingsbewind?

De bewindvoerder beschermt de financiële zaken van zijn cliënt. Daarom heet bewindvoering ook wel beschermingsbewind. De bewindvoerder beheert alles dat met geld te maken heeft voor zijn cliënt.

Wie betaalt de bewindvoerder?

Indien mogelijk betaalt iemand de kosten voor de bewindvoerder zelf. Wanneer dit niet mogelijk is kan men een beroep doen op de bijzondere bijstand van de gemeente. Kompas Zuidlaren verzorgt deze aanvraag voor de klant.

Geen schulden, wel een bewindvoerder?

Om uiteenlopende redenen wordt bewindvoering aangevraagd. Het kan gaan om een situatie met schulden, maar dat is niet altijd zo. Ook mensen met een gezonde financiële positie kunnen bewindvoering aanvragen.

Beschermingsbewind en WSNP: wat is het verschil?

De bewindvoerder beschermingsbewind bewaakt het vermogen van de klant. De bewindvoerder WSNP heeft de taak om de boedel te beheren en te vereffenen tijdens een schuldsaneringtraject.

Voor wie is bewindvoering?

Bewindvoering kan aangevraagd worden voor iedereen vanaf 18 jaar. Aanmelden kan hier

Hoe meld ik een cliënt aan?

Heeft uw cliënt financiële steun nodig? Onze deskundigen hebben jarenlange ervaring met cliënten uit de zorg. Meld uw cliënt hier aan, we helpen graag verder.

Hoe lang duurt bewindvoering?

Bewindvoering is in principe voor onbepaalde tijd. Opheffen van het bewind gaat via de kantonrechter.

Mentorschap

Wat is mentorschap?

Een mentor zorgt ervoor dat u de regie van uw eigen leven vasthoudt. Bij bijvoorbeeld ziekte zorgt de mentor ervoor dat uw eigen wensen en meningen overeind blijven. De mentor behartigt op deskundige wijze uw belangen.

Voor wie is mentorschap?

Iedere volwassene kan mentorschap aanvragen. Voor zichzelf, voor een naaste of voor een cliënt.

Wie kan mentorschap aanvragen?

De betrokkene zelf. De partner en bloedverwanten tot en met de vierde graad. De voogd indien de betrokkene minderjarig is. Officier van Justitie, de instelling/woonvoorziening van de betrokkene, curator of bewindvoerder.

Inkomensbeheer

Wat is inkomensbeheer/financiële coaching?

Een extra steun in de rug, om een gezonde financiële situatie te krijgen of te houden.

Klik hier voor meer informatie voor particulieren.

Klik hier voor meer informatie voor cliënten uit de zorg

Voor wie is inkomensbeheer?

Voor iedereen die wat extra hulp kan gebruiken bij de financiële zaken. Voor iedereen die verlangt naar financiële rust.

PGB Beheer

Waarom is PGB-administratie zo belangrijk?

Aan het persoonsgebonden budget (PGB) zijn plichten verbonden. U moet bijvoorbeeld de administratie goed bijhouden. Dit is ook in uw eigen belang: hiermee voorkomt u dat het budget te snel op is en u de zorgverlener uit de eigen portemonnee moet betalen.

Wat houdt PGB-hulp van Kompas Zuidlaren in?

Onze experts houden de administratie nauwkeurig bij. Ze verzorgen onder meer de opgave aan de Belastingdienst en controleren de besteding van het budget. De gehele PGB-administratie wordt compleet en inzichtelijk.

Werknemers met schulden

Hoe kan ik mijn werknemer helpen?

Wie in een lastige financiële situatie zit, heeft deskundige hulp nodig. Onze deskundigen weten de best passende oplossing te vinden. Met de adviezen van Kompas Zuidlaren komt de werknemer in rustiger vaarwater: er ontstaat een stabiele financiële situatie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.