Bewindvoering

Heeft uw cliënt moeite met de financiën? Via bewindvoering zijn alle financiële zaken in betrouwbare handen. Onze bewindvoerders houden het overzicht en beheren de financiën vakkundig. Het belang van uw cliënt staat daarbij altijd voorop.

Bewindvoering voor uw cliënt

Is het niet wenselijk dat uw cliënt zijn eigen financiële zaken regelt? Of is het simpelweg voor hem of haar niet haalbaar? Dan biedt bewindvoering van Kompas Zuidlaren een oplossing.

Betekenis bewindvoering

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind genoemd, omdat het is bedoeld om de cliënt te beschermen. Tegen zichzelf en/of anderen die gebruik willen maken van een kwetsbare situatie.

De bewindvoerder krijgt de verantwoordelijkheid over de administratie en het beheer van financiële zaken en goederen. Denk aan alle inkomsten en uitgaven, maar ook aan onroerend goed en meubilair. De cliënt maakt duidelijke afspraken met de bewindvoerder over de besteding van zijn geld.

Duur en omvang van het bewind

Wie de eigen financiële situatie niet zelf kan beheren, komt in aanmerking voor bewindvoering.

De kantonrechter bepaalt hoe lang de bewindvoering duurt en welke goederen onder bewind worden gesteld. Meestal is dat voor onbepaalde tijd, over alle goederen. Wie zijn eigen financiën zelf weer wil regelen, moet bij de kantonrechter de beëindiging van het bewind aanvragen. De kantonrechter vraagt dan informatie op bij de bewindvoerder voordat hij tot een uitspraak komt.

Werkwijze bewindvoering

Na een intake maken we een plan op maat, en dienen we de aanvraag voor bewindvoering in bij de kantonrechter. Als de kantonrechter de aanvraag heeft goedgekeurd, heeft onze bewindvoerder de regie over de financiële zaken. We hanteren hierin een persoonlijke, integere en transparante werkwijze: de bewindvoerder is goed bereikbaar, financiële kwesties zijn altijd bespreekbaar en keuzes worden zo helder mogelijk toegelicht. We nemen de tijd om eigen wensen en behoeften van de cliënt goed door te spreken.

Aanvragen

Wilt u een cliënt aanmelden? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder.Online aanvraag Download aanvraagformulier
Heeft u meer informatie nodig, neem dan contact met ons op. Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

Aanvragen

Wilt u een cliënt aanmelden? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder.Online aanvraag Download aanvraagformulier
Heeft u meer informatie nodig, neem dan contact met ons op. Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

Werkzaamheden van een bewindvoerder

Wat doet Kompas Zuidlaren voor u

 • Aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente
 • Aanvragen van zorg- en huurtoeslag
 • Aanvragen van een schuldenregeling via een kredietbank of elders
 • Aanvragen van verzekeringen (o.a. WA, uitvaart- en inboedelverzekering)
 • Betalen van de vaste lasten
 • Betalen van het weekgeld aan de klant
 • Declareren nota’s bij een ziektekostenverzekeraar
 • Inventariseren van de schuldenlast
 • Openen van een bankrekening op naam van de klant
 • Ontvangen van inkomen op de bankrekening van de klant
 • Opstellen van een budgetoverzicht
 • Verzorgen van de belastingaangifte
 • Verzorgen van de ‘Rekening en Verantwoording’

Welke aspecten kan/mag Kompas Zuidlaren niet regelen?

 • Aanvragen van een identiteitskaart/paspoort
 • Aanmelden bij het CWI
 • Aanvragen van DigiD
 • Aanleveren van medische gegevens
 • Afmelden bij het zorgkantoor
 • Inschrijven in de basisadministratie in een gemeente
 • Zorgdragen voor huisvesting

Veelgestelde vragen

Wat is inkomensbeheer/financiële coaching?

Een extra steun in de rug, om een gezonde financiële situatie te krijgen of te houden.

Klik hier voor meer informatie voor particulieren.

Klik hier voor meer informatie voor cliënten uit de zorg

Voor wie is inkomensbeheer?

Voor iedereen die wat extra hulp kan gebruiken bij de financiële zaken. Voor iedereen die verlangt naar financiële rust.