Curatele

Is door de rechter bepaald dat curatele noodzakelijk is? Laat je dan begeleiden in dit proces. Neem vrijblijvend contact met ons op zodat wij jou kunnen helpen en adviseren!

Wat is curatele?

Wanneer iemand niet zelf meer de eigen financiën en persoonlijke zaken kan regelen – in die mate dat zelf handelen onverantwoord is – kan diegene onder curatele worden gesteld.

Iemand die onder curatele is gesteld, is handelingsonbekwaam. Of daar sprake van is, wordt bepaald door de kantonrechter. De curator die in dat geval wordt aangesteld, neemt dan alle beslissingen over de financiën, zorg, behandeling en begeleiding.

Curatele aanvragen of wijzigen

Een verzoek tot curatele moet worden ingediend bij de kantonrechter. Dit verzoek kan worden ingediend door:

  • de betrokkene;
  • diens partner;
  • familieleden tot in de 4e graad;
  • voogd of iemand anders die gezag uitoefent;
  • curator, beschermingsbewindvoerder of mentor;
  • de officier van Justitie (wanneer er geen familie meer is);
  • de instelling waar de betrokkene verblijft of wordt begeleidt.

​Wanneer eindigt de curatele?

Ondercuratelestelling eindigt wanneer de betrokkene weer voor zichzelf kan zorgen of wanneer een minder zware maatregel ook volstaat. Of daar sprake van is, beslist de kantonrechter. Wanneer een situatie verbetert kan een andere oplossing beter zijn. Zo kan bijvoorbeeld de combinatie van mentorschap en bewindvoering ook voldoende zijn. Als dat het geval is dan kan de kantonrechter hiervoor kiezen. In dit geval zal curatele eindigen.

Einde curatele

Contact: even per mail of bij een kop koffie

Wil je meer weten over curatele, bijvoorbeeld omdat iemand in jouw omgeving onder curatele staat of voor wie dat wellicht aan de orde is? Wij lichten het graag toe, ook wat wij daarin kunnen betekenen. Bel (050 409 91 90) of mail (info@kompaszuidlaren.nl) ons, dan hebben we het er over.

Onze andere diensten

Bewindvoering

Bewindvoering is noodzakelijk wanneer de rechter dit bepaalt. In tegenstelling tot curatele gaat het hier echter alleen om de beslissingen op financieel vlak.

Budgetbeheer

Heb je op dit moment problemen met de financiën beheren? Budgetbeheer is een vrijwillige stap waarbij je (tijdelijk) de regie over je financiën uit handen geeft. Dit zorgt ervoor dat je weer kan werken naar een gezonde financiële situatie.

Budgetcoach

Een budgetcoach ondersteunt jou bij het beheren van jouw financiën. Jij voert zelf alles uit en de coach ondersteunt en coacht jou daarbij.

Budgetoverzicht

Wil je jouw financiën weer inzichtelijk op een rijtje zetten? Gebruik dan ons budgetoverzicht. Hulp nodig bij het invullen, wij helpen er graag eenmalig bij.

PGB beheer

PGB Beheer kan meer energie en tijd kosten dan jou wenselijk is. Kompas Zuidlaren kan dit voor jou oppakken zodat jij weer meer tijd hebt voor leuke dingen.

Mentorschap

Heb je hulp nodig bij het regelen van belangrijke zaken op persoonlijk vlak, zoals bepaalde zorg keuzes? Mentorschap kan jou hierbij ondersteunen. Zo maken wij samen met jou altijd de juiste keuzes.

Volmacht

Is het niet meer mogelijk of wenselijk om zelf keuzes te maken over belangrijke zaken? Met een volmacht kan je Kompas in staat stellen om jou hierbij te helpen of dit over te laten nemen.

Levenstestament

Zelf bepalen wanneer in je leven je iemand anders jouw belangrijke keuzes laat maken? Een levenstestament opstellen zorgt ervoor dat jij de regie behoudt.