PGB-beheer

PGB-beheer kan veel tijd en energie in beslag nemen. Wij geven jou graag rust door dit over te nemen. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Wat is PGB beheer?

Een PGB (persoonsgebonden budget) is een overheidssubsidie waarmee zorgbehoevenden zelf de benodigde zorg kunnen inkopen. Ontvang je een PGB, dan is de controle – en daarmee het PGB-beheer en dus de administratie – daarvan erg belangrijk. Komen de uitgaven bijvoorbeeld precies overeen met de indicatie?

Wanneer je bij Kompas Zuidlaren onder bewind staat, valt jouw PGB automatisch daaronder. Jouw persoonlijke PGB-beheerder bewaakt dan de zorgovereenkomsten, controleert facturen en regelt zoveel mogelijk met het zorgkantoor. Dit doet hij / zij wel steeds in afstemming met jou, want jij houdt altijd zelf de zeggenschap over de invulling aan de zorg.

Wij kunnen de volgende soorten PGB’s beheren

Wij kunnen de volgende vormen van pgb-beheer voor jou uitvoeren:

  1. vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) voor bijvoorbeeld hulp in het huishouden, extra begeleiding of dagbesteding;
  2. vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg);
  3. vanuit de Zvw (Zorgverzekeringswet).

Mocht er in het kader van het PGB ook een gewaarborgde hulp vereist zijn, dan is samenwerking noodzakelijk

“Ik kwam er echt niet meer uit, die PGB-administratie voor mijn zoon. Terwijl ik in mijn werk toch regelmatig met administratieve zaken te maken heb.
De PGB-beheerder heeft dit nu van mij overgenomen. Heb ik ook eens een vrije zaterdag…”

Cliënt Kompas Zuidlaren

Wat mag je verwachten van PGB-beheer?

Het laten instellen van een beschermingsmaatregel is niet niks. Wanneer er sprake is van beschermingsbewind valt ook een eventueel PGB daaronder. Al met al niet iets wat je zomaar doet. Wanneer Kompas Zuidlaren wordt benoemd tot bewindvoerder, dan is dit wat je mag verwachten van het bijkomende PGB-beheer:

  • De PGB-administratie wordt volledig uit handen genomen.
  • De PGB-beheerder verzorgt samen met jou de zorgovereenkomsten.
  • Je houdt zelf de zeggenschap over de invulling aan de zorg.
  • Het contact met het zorgkantoor, de gemeente en Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt overgenomen door de PGB-beheerder.
  • Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
  • Wij kunnen jou te allen tijde van advies voorzien.

Als gevolg van recente veranderingen kunnen wij in beginsel geen PGB’s meer beheren voor mensen die niet onder bewind staan.

PGB beheer uitbesteden

“Ik kom regelmatig bij mensen die met de handen in het haar zitten. Letterlijk. Boven mappen vol administratie waar ze het overzicht niet meer over hebben.”

PGB-beheerder Kompas Zuidlaren

Samen met jou overzicht creëren

Je PGB-administratie op tafel leggen en uit handen geven, dat kan best even kwetsbaar voelen. Maar de PGB-beheerder werkt er samen met jou (en jouw gewaarborgde hulp) naartoe om alles goed te regelen en overzicht te creëren. Bij Kompas Zuidlaren gaan wij uit van gelijkwaardigheid in contact: iedereen moet volledig zichzelf kunnen zijn. Iedereen is bij ons welkom.

Neem telefonisch of per mail contact op en plan een kop koffie met ons in

Heb je vragen over PGB-beheer? Neem dan gerust contact met ons op door ons te bellen op 050 409 91 90 of stuur een mail naar info@kompaszuidlaren.nl. Dan bespreken wij samen onder het genot van een kop koffie hoe wij het beste hulp kunnen bieden.

Wat wij nog meer doen

Bewindvoering

Kompas Zuidlaren is begonnen als bewindvoeringskantoor en heeft al meer dan 35 jaar ervaring. Bewindvoering is een maatregel waar je niet zelf voor kiest. Echter kan je wel zelf een bewindvoerder voorstellen. Indien een familielid of naaste niet kan of wenselijk is dan willen wij altijd jou helpen als jouw bewindvoerder.

Budgetbeheer

Lukt het niet om je eigen financiën nog te beheren maar is bewindvoering nog een stap te ver? Neem dan contact met ons op over budgetbeheer. Als budgetbeheerder beheren wij al jouw financiën en zorgen wij weer voor een overzichtelijke en stabiele situatie.

Budgetcoach

Een budgetcoach van Kompas Zuidlaren ondersteunt jou bij het beheren van jouw financiën en administratie. Het beheren doe jij in dit geval zelf. Wij verzorgen alleen ondersteuning en proberen samen met jou naar een situatie toe te werken waarbij jij het weer volledig zelfstandig kan oppakken.

Budgetoverzicht

Ons budgetoverzicht is een document dat wij online beschikbaar hebben gesteld voor iedereen. In dit document kan je al jouw inkomsten en uitgaven invullen. Zo krijg jij een duidelijk overzicht van de financiële situatie waarin je verkeert en kan je weer beter keuzes maken.

Mentorschap

Het mentorschap van Kompas Zuidlaren is er volledig op gebouwd om jou te helpen in alle keuzes die je moet maken met betrekking tot zorg- en hulpverlening. Onze mentoren gaan met je in gesprek en houden nauw contact zodat hij/zij jou beter leert kennen en de juiste beslissingen voor jou kan maken!

Volmacht

Er kan een situatie in jouw leven ontstaan waarbij het niet meer mogelijk of wenselijk is om zelf belangrijke zaken af te handelen. In zo een situatie kan je via een volmacht Kompas Zuidlaren in staat stellen om dit goed voor jou op te pakken.

Levenstestament

Het opstellen van een levenstestament zorgt ervoor dat jij de regie behoudt over jouw leven. Hierin kan je opstellen wanneer bijvoorbeeld Kompas Zuidlaren de belangrijke zaken in jouw leven voor jou kan gaan oppakken en daarover beslissingen moet gaan maken.

Curatele

Curatele kan door een rechter noodzakelijk worden geacht. Wanneer dit het geval is dan kan Kompas Zuidlaren dit voor jou uitvoeren. Lees er hier meer over!