Levenstestament

Behoud nu de regie over jouw toekomst. Met een levenstestament bepaal jij zelf wie jou zaken voor jou regelen in de toekomst. Vraag geheel vrijblijvend advies aan!

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een document – vastgelegd bij de notaris – waarin je vastlegt hoe jouw zaken worden geregeld wanneer je dat zelf niet meer kunt of wilt. Bijvoorbeeld in geval van fysieke of geestelijke achteruitgang, zoals een ongeval of dementie. Maar ook wanneer zaken als financiën te ingewikkeld of te belastend worden en je deze eigenlijk wel wat meer uit handen wilt geven.

Wie daarin taken van jou mag overnemen – de gevolmachtigde(n) – en op welke manier je dat wilt, leg je vast in jouw levenstestament. Deze zaken kunnen betrekking hebben op financieel, zakelijk, persoonlijk en medisch vlak.

Wie je aanwijst als gevolmachtigde(n), is geheel aan jou. Dat kan een familielid of bekende zijn. Maar kies je liever voor een onafhankelijk persoon die professioneel jouw zaken behartigt, dan nemen de mensen van Kompas Zuidlaren die taak graag op zich.

Wat staat er in een levenstestament?

In een levenstestament leg je vast wie wanneer en op welke manier zaken van jou overneemt (de gevolmachtigde). Het kan daarbij gaan om:

  1. administratieve en financiële zaken;
  2. persoonlijke belangen (bijvoorbeeld de zorg voor huisdieren of zaken omtrent persoonlijke verzorging);
  3. medische wensen (bij beslissingen op medisch vlak).

Je kunt hiervoor één of verschillende gevolmachtigden aanwijzen.

Wat zijn de voordelen van een levenstestament?

  • Je hebt de zaken goed geregeld voor het moment dat je dat (plotseling) zelf niet meer kunt of wilt.
  • Je weet dat die zaken worden geregeld op de manier zoals jij dat belangrijk vindt.
  • Je houdt zelf de regie, zolang je daar zelf toe in staat bent blijf jij degene die de definitieve beslissing kan nemen.
  • Wanneer je Kompas Zuidlaren aanwijst als gevolmachtigde ben je er zeker van dat de – door jou omschreven – taken op een onafhankelijke en professionele manier worden waargenomen.
 Wat zijn de voordelen van een levenstestament

“Er mankeert me momenteel helemaal niets, maar mijn beide ouders zijn overleden aan de gevolgen van dementie. Dus wanneer ik eraan denk hoe dat moet met mijn administratie wanneer mij dat zou overkomen… Dat levenstestament geeft me rust.”

Opsteller levenstestament

Een levenstestament opstellen: zelf of bij de notaris?

Een levenstestament kun je zelf opstellen. Daarvoor zijn voorbeelden te vinden op internet. Met jouw handtekening eronder is het document rechtsgeldig. Echter kan het voorkomen dat instanties – zoals een bank – een dergelijk onderhands document niet officieel erkent. Een levenstestament opgesteld bij een notaris wordt praktisch altijd erkend.

Contact & vertrouwen

Iemand aanwijzen om zaken voor je te regelen en beslissingen te nemen wanneer je dat zelf niet meer kunt of wilt, doe je niet zomaar. Daarvoor is vertrouwen nodig. Overweeg je Kompas Zuidlaren in je levenstestament op te nemen? Weet je dan meer dan welkom. Bel (050 409 91 90) of mail (info@kompaszuidlaren.nl) ons, dan hebben we het er over.

Overigens is het niet verplicht om te melden wanneer je Kompas Zuidlaren in je levenstestament aanwijst als gevolmachtigde. Wij nemen die taak op ons zoals jij dat hebt bepaald.

 

Andere diensten

Bewindvoering

Bewindvoering kan een noodzakelijke maatregel zijn wanneer de rechter vind dat je de financiën beheren zelf niet meer goed kan. Kompas Zuidlaren is al meer dan 35 jaar expert in het uitoefenen van beschermingsbewind en helpt jou daar graag mee.

Budgetbeheer

Budgetbeheer is een goede en vrijwillige maatregel waarbij je het beheer van jouw financiën volledig uit handen geeft aan een expert. Hiervoor kiezen kan in veel situaties erger voorkomen en voorkomen dat je verplicht bewindvoering krijgt opgedragen van de rechter.

Budgetcoach

Het inschakelen van een budgetcoach is een goed idee wanneer je graag hulp krijgt bij het beheren van je financiën. Je doet zelf al je financiën en een coach vanuit Kompas Zuidlaren helpt jou hier uitgebreid bij.

Alleen een budgetoverzicht

Met een budgetoverzicht kan jij snel en eenvoudig al je financiën in kaart brengen. Dit zorgt voor een rust en een betere financiële huishouding. Hulp erbij nodig? Wij helpen je eenmalig met het invullen van het overzicht.

PGB beheer

Beheer van het PGB kan in veel gevallen veel werk opleveren. Tijd en energie die je liever in andere, leukere dingen steekt. Kompas Zuidlaren kan deze last van jou overnemen en ervoor zorgen dat alles perfect verloopt.

Mentorschap

Naast financiële hulp biedt Kompas ook persoonlijke hulp aan in de vorm van mentorschap. Onze mentoren hebben allen vele jaren aan ervaring en kunnen jou ondersteunen op persoonlijk vlak. Wij helpen bij het maken van moeilijke maar belangrijke keuzes op bijvoorbeeld het gebied van zorg en verzorging.

Volmacht

Door het opstellen van een volmacht kan je ervoor zorgen dat een vertrouwenspersoon over belangrijke zaken voor jou besluit. Hierin ondersteunt Kompas Zuidlaren zoals jij dat graag wilt.

Curatele

Onder curatele gesteld worden is een beslissing die gemaakt wordt door de rechter. Hierbij neemt de curator beslissingen over zowel de financiën als de persoonlijke zaken.