Volmacht

Wil je hulp bij belangrijke zaken of is dit noodzakelijk? Neem vrijblijvend contact op met Kompas om de mogelijkheden van een volmacht te bespreken!

Wat is een volmacht?

Een volmacht is een schriftelijke verklaring, waarbij je iemand anders de bevoegdheid geeft om namens jou bepaalde zakelijke handelingen uit te voeren of beslissingen te nemen. Met andere woorden: de gevolmachtigde treedt namens jou op. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het regelen van verzekeringszaken of het contact onderhouden met overheidsinstanties. Maar het kan ook zijn dat een gevolmachtigde mag beslissen over medische zaken, wanneer jij dat zelf niet meer kunt.

Het gaat kortom om belangrijke zaken. Het is dan ook van groot belang om een gevolmachtigde aan te wijzen die jij vertrouwt.
Laat je een volmacht opstellen, dan wil dat echter niet zeggen dat je de regie kwijt bent: jij bepaalt waarover een gevolmachtigde – namens jou – mag beslissen en welke zakelijke handelingen hij mag uitvoeren. Ook bepaal je wanneer de volmacht ingaat, bijvoorbeeld direct of pas wanneer je zelf niet meer tot handelen of beslissen in staat bent.

“Ik heb iemand van Kompas Zuidlaren aangesteld als gevolmachtigde voor mijn broer, die meervoudig gehandicapt is. Door veel over mijn broer te vertellen, leren ze hem goed kennen. Dat geeft een gerust gevoel.”

Zus van cliënt van Kompas Zuidlaren

Wat kan en mag mijn gevolmachtigde doen?

Dat bepaal jij. Je hebt daarin een aantal keuzemogelijkheden:

  1. Je stelt een gevolmachtigde aan voor het regelen van jouw financiële zaken.
  2. Je stelt een gevolmachtigde aan voor het nemen van medische beslissingen, waar het jou betreft. Daaronder vallen overigens geen beslissingen omtrent het levenseinde.
  3. Je stelt een volledige volmacht op, waarbij je de verantwoordelijkheid voor alle belangrijke handelingen en beslissingen aan één of meerdere gevolmachtigden uit handen geeft.

Wat staat er in een volmacht?

Je bepaalt zelf de inhoud van de volmacht, waarbij je aangeeft:

  • Wie jouw gevolmachtigde(n) wordt / worden;
  • Wat de gevolmachtigde(n) mag / mogen doen en beslissen namens jou;
  • Wat jouw wensen zijn ten aanzien van belangrijke beslissingen;
  • Wanneer de volmacht ingaat: direct of op het moment waarop je dat zelf niet meer kunt.
Wat staat er in een volmacht

“Op het moment dat ik dat zelf niet meer kan, neemt Kompas Zuidlaren de financiële zaakafhandeling van mij over. Dat duurt hopelijk nog een hele tijd, maar bij kennissen zag ik wat er kan gebeuren wanneer je dat vooraf niet goed hebt geregeld.”

Cliënt Kompas Zuidlaren

Hoe stel ik een volmacht op?

Je kunt zelf een volmacht opstellen – op internet zijn diverse voorbeelden te vinden. Het nadeel is dat deze (onderhandse) volmacht niet door alle banken en instanties wordt erkend. Een officiële volmacht kan bij de notaris worden opgesteld. Dit brengt uiteraard kosten met zich mee, maar wordt wel door instanties erkend, wat het uitvoeren van de volmacht vergemakkelijkt.

Ons contact is elkaar echt leren kennen

Bepaalde zaken en verantwoordelijkheden uit handen geven, dat kan best even kwetsbaar voelen. Maar de mensen van Kompas Zuidlaren werken samen met jou aan een goede vertrouwensband. Dat is een voorwaarde, vinden wij. Dat doen we door jou te leren kennen, door goed te luisteren en te kijken naar dat wat jij belangrijk vindt.

Ons contact is elkaar echt leren kennen

Contact over een volmacht: bij een kopje koffie of via de mail

Kan een volmacht iets voor jou zijn of voor iemand uit jouw omgeving? Misschien kunnen wij daarin adviseren of ondersteunen. Bel (050 409 91 90) of mail (info@kompaszuidlaren.nl) ons, dan hebben we het er over.

Andere diensten die we bieden

Bewindvoering

Bewindvoering en in het bijzonder beschermingsbewind is een beschermingsmaatregel die uitgesproken moet worden door de rechter. Kompas Zuidlaren kan dit voor jou uitvoeren indien jij ons graag wil als bewindvoerder.

Budgetbeheer

Om bewindvoering te voorkomen hebben wij vrijwillig budgetbeheer. Hierbij zal onze budgetconsulent de financiën volledig regelen. Indien wenselijk zullen wij samen met jou proberen dit langzaam weer door jou te laten doen.

Budgetcoach

Een budgetcoach is een coach vanuit Kompas Zuidlaren die jou ondersteunt bij het regelen van jouw financiën. Hierbij voer jij alles nog wel zelf uit maar word je wel geholpen waar je maar wilt.

Budgetoverzicht

Wil je overzicht in de financiën? Download en vul ons budgetoverzicht in en je brengt alles snel en eenvoudig in kaart. Wil je eenmalig hulp bij het invullen en de uitkomsten daarvan? Geen probleem wij helpen je ermee.

PGB beheer

Het goed beheren van PGB is belangrijk om ervoor te zorgen dat jij of de persoon voor wie jij het beheert alles krijgt waar hij of zij recht op heeft. Dit kan veel tijd en energie in beslag nemen. Kompas Zuidlaren neemt deze zorgen jou graag uit handen.

Mentorschap

Wanneer je hulp nodig hebt bij het maken van belangrijke keuzes bij zaken zoals zorgverlening en de zorg dan kan mentorschap jou daarbij ondersteunen.

Levenstestament

Het levenstestament stelt jou in staat om de regie over jouw leven te behouden. Je kan iemand volmachtigen zodat hij of zij de belangrijke zaken in jouw leven regelt wanneer jij dit graag wilt, bijvoorbeeld bij afnemende gezondheid en ouderdom.

Curatele

Wanneer alleen bewindvoering of mentorschap niet als voldoende wordt gezien dan kan iemand onder curatele worden gesteld. Als curator moet je alle beslissingen maken over alle belangrijke zaken in iemands leven.