Mentorschap

Maak je gebruik van professionele zorg of hulpverlening? Dan kan mentorschap een goede keuze zijn. Neem geheel vrijblijvend contact op om kennis te maken!

Wat is mentorschap?

Een mentor fungeert als een regisseur voor mensen die gebruik maken van zorg of hulpverlening en die zich in een kwetsbare situatie bevinden. In tijden van ziekte en mogelijke bijkomende andere tegenslagen, neemt de mentor de taak op zich om jouw belangen te behartigen. Bijvoorbeeld wanneer er keuzes moeten worden gemaakt.

Als wettelijke vertegenwoordiger is de mentor bevoegd om beslissingen voor jou te nemen waar het gaat om niet-financiële zaken. Maar dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Daarvoor leert hij of zij jou eerst goed kennen: wat zijn jouw wensen en ideeën? Op welk vlak is het nodig om jou te vertegenwoordigen?

Mentorschap zorgt ervoor dat jij de regie over jouw eigen leven zoveel mogelijk behoudt, dat jij een stem krijgt wanneer dat zelf (even) niet lukt.  

“Het lukt me gewoon niet altijd. Dan ben ik zó vermoeid of in de war ook soms. Dan vragen ze mij van alles maar dat is niet altijd even goed te volgen. Gelukkig heb ik dan mijn mentor, die doet dat voor mij.”

Cliënt Kompas Zuidlaren

Onze werkwijze bij mentorschap

Vraag je mentorschap bij ons aan, dan zijn dit de vervolgstappen van jou en je mentor:

 1. Kennismakingsgesprek, waarin ook jouw wensen en mogelijkheden worden besproken.
 2. Opstellen van een plan van aanpak.
 3. Aanvraag van het mentorschap bij de kantonrechter. Dit is verplicht en doen jullie samen.
 4. Als de aanvraag is goedgekeurd, is de mentor jouw wettelijk vertegenwoordiger.
 5. Als een arts jou wilsbekwaam acht, kun je ook zelf beslissingen blijven nemen. In andere gevallen is de toestemming van de mentor nodig.
 6. Jouw mentor bezoekt je regelmatig. Zo leert hij / zij jou goed kennen.
 7. Wanneer jullie – om welke reden dan ook – het mentorschap willen beëindigen, dan moet de kantonrechter daar toestemming voor geven.

Wanneer jullie – om welke reden dan ook – het mentorschap willen beëindigen, dan moet de kantonrechter daar toestemming voor geven.

Ons contact is gebaseerd op volledige gelijkheid aan elkaar

De mentor zal – op momenten wanneer dat nodig is – handelen uit jouw naam. Dat is prettig maar kan in het begin ook best even spannend zijn: doet hij of zij precies wat jij wilt? Daarom steekt de mentor tijd en energie in het contact met jou om je te leren kennen. Zo kan hij of zij jouw wensen en behoeften goed in kaart brengen en voor jou opkomen als wettelijk vertegenwoordiger.

Ons contact is gebaseerd op gelijkheid aan elkaar

“Mijn cliënt en ik kennen elkaar inmiddels zo goed, dan heb ik maar een half woord nodig om te weten wat ze wil.
Maar ik check het wel altijd nog even.”

Mentor van Kompas Mentorschap

Wat zijn de kosten van mentorschap?

De kosten van mentorschap zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Soms zijn er regelingen die (een deel van) de kosten vergoeden. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen wij je hier alles over vertellen.

Mentorschap aanvragen

Je kunt mentorschap voor jezelf aanvragen. Maar het kan ook zijn dat je iemand in jouw omgeving hebt voor wie het een uitkomst zou zijn. Ook dan kun je een mentor bij ons aanvragen, als je één van de volgende posities inneemt:

 • partner van de betrokkene;
 • bloedverwant tot en met de vierde graad;
 • voogd (in geval van minderjarigheid);
 • instelling / woonvoorziening waar de betrokkene verblijft;
 • curator of bewindvoerder;
 • officier van Justitie.

Mentorschap aanvragen kan via deze link.

Aanvragen van mentorschap bij Kompas

“Erg prettig, het contact met de mentor van onze cliënt. Zo kunnen we snel handelen wanneer er in de zorg beslissingen moeten worden genomen.”

Hulpverlener

Stuur ons een mail of ga met ons in gesprek bij een kop koffie

Is mentorschap voor jou of iemand in je omgeving een mogelijke oplossing? Neem dan gerust contact met ons op. Wij bespreken graag de mogelijkheden. Stuur ons een mail naar info@kompaszuidlaren.nl of bel ons op 050 409 91 90 en dan kijken we samen naar de oplossingen.

 

Onze andere diensten

Bewindvoering

Wanneer hulp met de financiën noodzakelijk is kan de rechter besluiten dat bewindvoering noodzakelijk is. Je bent dan verplicht om een bewindvoerder te nemen. In veel situaties is dit een familielid of naaste. Indien dat niet kan of wenselijk is dan kan je altijd bij Kompas Zuidlaren terecht.

Budgetbeheer

Budgetbeheer kan een oplossing bieden wanneer jij of iemand in je omgeving niet meer de financiën kan beheren. Een budgetbeheerder krijgt het zeggenschap over jouw financiën. Wij zullen proberen om met jou naar een situatie toe te werken waarin je weer zelfstandiger de financiën oppakt.

Budgetcoach

Een budgetcoach helpt je met het ordenen en (weer) inzichtelijk maken van de financiën. In tegenstelling tot een budgetbeheerder is een coach alleen ter ondersteuning en beheer jij zelf nog de financiën.

Budgetoverzicht

Wij hebben op onze website een budgetoverzicht document geplaatst. Hierin kan jij al je uitgaven en inkomsten zetten. Door dit overzicht kan je beter keuzes maken over mogelijke uitgaven. Wil je hier wat hulp bij? Geen probleem, wij helpen je er graag eenmalig mee!

PGB beheer

PGB beheer moet erg zorgvuldig gebeuren en kan erg ingewikkeld zijn. Hierdoor kan het langer duren dan jou lief is en je mag geen onderdelen vergeten of missen. Om deze tijdrovende en soms stressvolle klus bij jou weg te nemen hebben wij pgb-beheerders.

Volmacht

Wanneer je Kompas Zuidlaren gevolmachtigde maakt dan kunnen wij jou ondersteunen bij het maken van keuzes voor belangrijke zaken. Een volmacht kan noodzakelijk zijn of ingesteld worden omdat dit jou meer rust geeft in het leven.

Levenstestament

Door middel van een levenstestament kan jij bepalen op welk moment in jouw leven iemand anders de belangrijke zaken voor jou moet regelen. Kompas Zuidlaren neemt deze taak graag tot zich als jij dat graag wilt.

Curatele

Er kunnen situaties ontstaan waarbij alleen bewindvoering of mentorschap niet meer genoeg is. In zo’n geval kan de rechter bepalen dat curatele noodzakelijk is. Kompas Zuidlaren kan jou daarbij ondersteunen.